Online verzekering

Standard

Wanneer u vroeger een verzekering wou afsluiten was dat niet altijd even eenvoudig. Vooral wanneer u niet in het centrum van een stad woonde moest u soms een flinke afstand afleggen alvorens een verzekeraar zelfs nog maar te kunnen bereiken. Vandaag de dag, en dan in het bijzonder na de komst van het internet is het zo dat het afsluiten van een verzekering een stuk eenvoudiger is geworden. De zogenaamde online verzekering brengt zelfs verschillende voordelen met zich mee ten opzichte van de gewone verzekering. Het is bijvoorbeeld zo (om maar een voorbeeld te noemen) dat een online verzekering vaak veel sneller afgesloten kan worden. Daarnaast ligt ook de kostprijs van een online verzekering soms lager dan van een gewone verzekering wat het natuurlijk nog eens extra interessant maakt. In dit artikel vertellen we u graag meer over de online verzekering.

Goedkope verzekering

Standard

Verzekeringen zijn bijzonder interessant, al sluiten we ze meestal af met de hoop om ze nooit nodig te hebben. Het is echter wel zo dat verschillende verzekeringen niet alleen essentieel zijn om af te sluiten, maar ook verplicht. Neem nu bijvoorbeeld de verplichte BA autoverzekering of de brandverzekering voor eigenaars van een huis. Dergelijke verzekeringen zijn absoluut noodzakelijk om u te beschermen tegen eventuele schadegevallen, maar kosten handenvol geld. Gratis verzekeringen bestaan helaas niet, maar door de verschillende verzekeringen bij de verzekeraars met elkaar te vergelijken kunt u er wel achter komen wat nu een goedkope verzekering is en vooral wat niet. In dit artikel vertellen we u graag meer over het vinden van een goedkope verzekering.

Verzekering opzeggen

Standard

We beschikken allemaal wel over één of meerdere verzekeringen. Het is echter zo dat we op een bepaald ogenblik in ons leven geen nood meer kunnen hebben aan een bepaalde verzekering. In dat geval zal de gedachte al snel gaan spelen om de verzekering op te zeggen, maar hoe doet u dat precies en zijn alle verzekeringen eigenlijk wel zomaar op te zeggen? Er wordt op dit vlak een onderscheid gemaakt tussen een verplichte en een niet verplichte verzekering. Zoals de naam reeds doet vermoeden bent u bij een niet verplichte verzekering niet verplicht om over de verzekering in kwestie te beschikken wat wil zeggen dat deze (afhankelijk van de voorwaarden van de verzekering) zomaar opgezegd kan worden. Bij een verplichte verzekering ligt dat even anders. We gaan in dit artikel graag verder in op het opzeggen van een verzekering.

Verzekering auto

Standard

Een auto is een fantastische en eigenlijk inmiddels ook onmisbare vorm van transport. Bijna elk gezin heeft vandaag de dag minstens één auto. Veel gezinnen, van wie beide partners bijvoorbeeld gaan werken, beschikken zelfs over twee auto’s. Het aankopen van een auto brengt natuurlijk een bepaalde financiële verplichting met zich mee, maar dat is niet alles. Wanneer u eigenaar bent van een auto en met die auto de openbare weg op wenst te gaan, dan dient u er rekening mee te houden dat u over een verplichte autoverzekering dient te beschikken. De autoverzekering (meer bepaald de zogenaamde BA of WA dekking) is verplicht in België en Nederland. Het niet bezitten van een dergelijke verzekering en toch met uw auto de openbare weg op gaan kan leiden tot een boete bij een eventuele controle. We vertellen u in dit artikel graag meer over de verzekering die u voor uw auto af kunt sluiten.

Verzekering brommer

Standard

Wanneer u een brommer heeft aangekocht wilt u natuurlijk niets liever dan er meteen de weg mee op te gaan. Dat is ook geen enkel probleem, ware het niet dat u wel over een gepaste verzekering dient te beschikken. Voor voertuigen is in België (en ook in Nederland) van toepassing dat er een verplichte verzekering voor schade aan derden dient te worden afgesloten. Deze verzekering heeft enkel en alleen als doel om tijdens een schadegeval de schade aan derden in te dekken. Dit wil zeggen dat u met de verplichte BA of WA verzekering (in België is er sprake van een BA verzekering, in Nederland van een WA verzekering) geen schade aan uw eigen brommer dekt. Wanneer u ook dergelijke schade wenst in te laten dekken zult u hiervoor een beroep moeten doen op een uitgebreidere en als vanzelfsprekend ook duurdere verzekering.

Verzekeringen vergelijken

Standard

Verzekeringen zijn iets vreemds. Eigenlijk sluiten we ze af om nooit nodig te hebben, maar we zijn wel blij wanneer we er over beschikken in het geval we er wel aanspraak op zouden kunnen maken. Helaas is het zo dat verzekeringen vaak handenvol geld kosten terwijl we dat geld allemaal veel liever voor iets anders zouden gebruiken. Verzekeringen vergelijken is op dat vlak dan ook de enige mogelijkheid om een zo goedkoop mogelijke kostprijs te kunnen bekomen. Verzekeringen vergelijken is iets wat met de komst van het internet ook veel eenvoudiger is geworden dan vroeger, maar toch kiezen mensen er nog steeds maar wat vaak voor om gewoon te vertrouwen op het oordeel van hun verzekeraar. Hoewel we dat oordeel niet in twijfel trekken kan het niet uitgesloten worden dat de verzekeraar u uitsluitend adviseert aan de hand van haar eigen producten en er is niemand die kan zeggen of de verzekering in kwestie echt wel het goedkoopst is. Verzekeringen vergelijken is in dat opzicht dan ook essentieel om er zeker van te zijn dat u zo weinig mogelijk moet betalen.