Zorgverzekering (Nederland)

Standard

Ieder land kiest er voor om één of meerdere verzekeringen te verplichten. In Nederland is het bijvoorbeeld voor iedere inwoner verplicht om de zogenaamde zorgverzekering af te sluiten. De zorgverzekering is een verzekering die er voor zorgt dat bepaalde medische kosten worden ingedekt terwijl u slechts “aansprakelijk” bent voor een stukje van de gemaakte kosten. Daar de zorgverzekering in Nederland een verplichte verzekering is wil dat meteen ook zeggen dat de polisvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld. Het is met andere woorden voor verzekeraars niet of slechts voor een beperkt deel mogelijk om van die voorwaarden af te wijken. In ieder geval hoopt de Nederlandse overheid samen met de verzekeraars op deze manier een verzekering te creëren die voor iedereen niet alleen verplicht, maar ook echt interessant is. We vertellen u in dit artikel graag meer over de zorgverzekering in Nederland.