20% korting op autoverzekering bij Touring

Standard

Touring biedt alle verzekeringnemers de mogelijkheid om een autoverzekering af te sluiten tegen een korting van 20 procent op de normale kostprijs. Wanneer u gebruik wenst te maken van deze korting dient u er voor te kiezen om online een offerte voor een autoverzekering aan te vragen. Het online aanvragen van een offerte voor een autoverzekering beperkt de inspanning van de verzekeraar alsook het papierwerk waardoor u als verzekeringnemer kunt genieten van een toch wel interessante korting. De Touring autoverzekering is één van de bekendste autoverzekeringen op de markt die doorheen de jaren zeer betrouwbaar is gebleken. Gebruikmaken van deze interessante aanbieding kan nog tot en met 15 juli 2013.

Regering verhoogt premietaks op TAK 21 spaarverzekeringen

Standard

De regering di Rupo heeft er voor gekozen om de premietaks die van toepassing is op de zogenaamde TAK 21 spaarverzekeringen binnenkort te verhogen. Deze premietaks bedraagt momenteel nog 1,1 procent, maar wordt verhoogd naar 2 procent. Vooralsnog is het nog steeds mogelijk om bij te storten in uw spaarverzekering aan de lage premietaks van 1,1 procent. Het is nog niet bekend wanneer de verhoging wordt doorgevoerd.

Het voorstel is vooralsnog nog niet omgezet in wetteksten en dient ook nog in het Belgisch Staatsblad te verschijnen. Het spreekt voor zich dat we onze bezoekers op de hoogte zullen houden van de verdere evolutie in verband met deze kwestie. Hoe dan ook, bent u van plan om op korte termijn bij te storten in uw TAK 21 spaarverzekering? Twijfel dan niet te lang en stort nu nog bij aan de premietaks van 1,1 procent.

Spaarverzekering

Standard

Nu de rente op de spaarrekeningen een historisch laagtepunt heeft bereikt kiezen steeds meer mensen er voor om een spaarverzekering af te sluiten. Een spaarverzekering is interessant omdat het u in bepaalde gevallen voorziet van een gegarandeerd rendement terwijl u bijvoorbeeld bij een TAK 21 steeds kunt rekenen op het zogenaamde depositogarantiestelsel. Tot een bedrag van 100.000 euro zijn dus ook spaarverzekeringen ingedekt. Dit zorgt voor een extra zekerheid alsook een extra motivatie om een stukje van uw spaargeld voor langere tijd vast te zetten. Een spaarverzekering kan eveneens interessant zijn voor mensen die niet in één keer veel geld willen sparen, maar gewoon periodiek een bepaald bedrag opzij willen zetten. In dit artikel willen we u graag meer vertellen over de mogelijkheden van de spaarverzekering.

Schadeverzekeringen worden volgend jaar duurder

Standard

De verzekeraars AXA en AG Insurance welke marktleider zijn in België hebben bekend gemaakt dat ze de tarieven van hun schadeverzekeringen begin volgend jaar gaan verhogen. KBC Verzekeringen en Mercator hebben in de krant De Tijd bekend gemaakt dat zij een eventuele verhoging van de premie niet uitsluiten.

AG Insurance maakte als eerste bekend dat het de kostprijs van haar auto-, brandverzekeringen en familiale verzekeringen per 1 januari 2013 zal verhogen. Deze verhogingen zouden er voor zorgen dat de kostprijs voor de verzekeringen per gezin gemiddeld zo’n 27 euro duurder worden. De reden waarom de autoverzekeringen duurder worden ligt volgens de verzekeraar voor de hand. Uurlonen zijn in de sector aanzienlijk hoger komen te liggen waardoor de verzekeraar het niet meer dan normaal vindt dat ook de kostprijs van de verzekering op basis daarvan wordt aangepast. De duurder wordende brandverzekering zou dan weer het gevolg zijn van toenemende schadegevallen door stormen en natuurrampen.

Niet alleen AG Insurance zal de premie van haar schadeverzekeringen verhogen, ook AXA heeft bekend gemaakt dat het de premies zal verhogen. AXA doet dat echter niet vanaf 1 januari, maar pas vanaf april 2013. Met een marktaandeel van 20 procent is AXA wel de grootste schadeverzekeraar van België. Ook deze verhogingen zullen dus een aanzienlijke impact hebben op heel wat Belgische gezinnen.

Net het feit dat AXA en AG Insurance marktleiders zijn in België zorgt er voor dat de kans groot is dat ook andere verzekeraars zullen volgen met het verhogen van hun tarieven, aldus eveneens De Tijd. KBC (de 4de grootste) en Mercator (de 5de grootste) hebben alvast laten weten dat premieverhogingen worden bekeken, maar er op dit ogenblik nog niets vaststaat. Verzekeraar Ethias (welke de 2de grootste schadeverzekeraar is) heeft opmerkelijk genoeg bekend gemaakt dat een tariefverhoging momenteel niet aan de orde is.