KBC-Life Residential Real Estate verzekering

KBC biedt haar verzekeringnemers de mogelijkheid aan om in te tekenen op een nieuwe beleggingsverzekering waarbij er wordt belegd in rusthuizen. De nieuwe verzekering kreeg de naam KBC-Life Residential Real Estate en is een Tak23-beleggingsfonds  waarbij verzekeringnemers over een driemaandelijkse opvraagbaarheid beschikken. De opbrengst die door de verzekering wordt aangeboden is afhankelijk van de evolutie van de waarde van het rusthuisvastgoed. Beleggers die wensen in te tekenen op deze verzekering dienen rekening te houden met een risicoklasse van 2 op een schaal van 0 tot 6.

Beleggers die de KBC-Life Residential Real Estate verzekering wensen af te sluiten dienen verder nog rekening te houden met enkele voorwaarden. Zo wordt er een instapkost aangerekend van 3 procent en dient u rekening te houden met een taks van 2 procent. Daarnaast dient u voor minimum 2500 euro in te tekenen. Uitstappen uit de KBC-Life Residential Real Estate verzekering kost de belegger niets. Het is mogelijk om in te schrijven voor deze KBC beleggingsverzekering tot en met 8 mei 2014.