Regering verhoogt premietaks op TAK 21 spaarverzekeringen

De regering di Rupo heeft er voor gekozen om de premietaks die van toepassing is op de zogenaamde TAK 21 spaarverzekeringen binnenkort te verhogen. Deze premietaks bedraagt momenteel nog 1,1 procent, maar wordt verhoogd naar 2 procent. Vooralsnog is het nog steeds mogelijk om bij te storten in uw spaarverzekering aan de lage premietaks van 1,1 procent. Het is nog niet bekend wanneer de verhoging wordt doorgevoerd.

Het voorstel is vooralsnog nog niet omgezet in wetteksten en dient ook nog in het Belgisch Staatsblad te verschijnen. Het spreekt voor zich dat we onze bezoekers op de hoogte zullen houden van de verdere evolutie in verband met deze kwestie. Hoe dan ook, bent u van plan om op korte termijn bij te storten in uw TAK 21 spaarverzekering? Twijfel dan niet te lang en stort nu nog bij aan de premietaks van 1,1 procent.